Hålogaland Energiteknikk AS er et rådgivende ingeniørfirma innen forretningsområdet energi med fokus på vannkraft og da spesielt småkraft. Firmaet ble stiftet som aksjeselskap i 2005 og eies i dag av de ansatte.
Vi kan for fallrettighetseiere utføre skisseprosjekter for å se på inntektspotensialet for en utbygging, og gjennomfører også forprosjekt (inkl. konsesjonssøknad), prosjektering og utbygging av småkraftverk.

Hålogaland Energiteknikk har sitt kontor i Harstad.

harstad.jpg
Kontakt informasjon
Hålogaland
Energiteknikk AS

Margrethe Jørgensens v. 8
9406 Harstad

Tlf: 400 05 857
E-post: mailto:hetek@hetek.no
Nyttige linker